หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .kgtemp

ไฟล์นามสกุล .kgtemp

ประเภทไฟล์KuGou Temporary Cache File

ผู้พัฒนา KuGou
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.KGTEMP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ KGTEMP เป็นไฟล์แคชชั่วคราวที่สร้างโดย KuGou แอปพลิเคชันเพลงจีนที่เป็นที่นิยม มันเหมือนกับไฟล์ .MP3 แต่ตั้งชื่อโดยใช้อัลกอริทึม md5 ไฟล์ KGTEMP ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพลง MP3 ที่เล่นล่าสุดดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยแอป KuGou ในภายหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ KGTEMP จะถูกจัดเก็บในตำแหน่งต่อไปนี้:

D: \ KuGou \ Temp \

KuGou เป็นบริการสตรีมเพลงและดาวน์โหลดที่นิยมใช้เป็นหลัก . สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับ Windows, macOS, Android และ iOS

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ KGTEMP
Macintosh
KuGou

เกี่ยวกับไฟล์ KGTEMP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.kgtemp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว