หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .kodak

ไฟล์นามสกุล .kodak

ประเภทไฟล์Kodak Photo CD File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.KODAK หมายเลขตัวเลือก

รูปแบบรูปภาพ Kodak ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้สำหรับไฟล์ Kodak Photo CD เห็นได้บ่อยขึ้นด้วยส่วนขยาย .KDC

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ KODAK
Windows
Adobe Photoshop
Kodak digital camera software
Macintosh
Adobe Photoshop
Kodak digital camera software

เกี่ยวกับไฟล์ KODAK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.kodak และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว