หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .kpg

ไฟล์นามสกุล .kpg

ประเภทไฟล์Kai's Power Goo Graphic

ผู้พัฒนา Metacreations
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป N/A

.KPG หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์รูปภาพที่แก้ไขและบันทึกใน Power Goo ของ Kai ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแปรปรวนและบิดเบือนภาพ ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขภาพถ่ายดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

พลังของไก่ได้รับการพัฒนาโดย Metacreations จากนั้นขายให้กับ ScanSoft ซึ่งต่อมาได้รับจาก Nuance Communications

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ KPG
Windows
Metacreations Kai's Power Goo
Scansoft Photo Factory
Macintosh
Metacreations Kai's Power Goo
Scansoft Photo Factory

เกี่ยวกับไฟล์ KPG ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.kpg และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว