หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ktp

ไฟล์นามสกุล .ktp

ประเภทไฟล์Kinetic Project Template

ผู้พัฒนา Cakewalk
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.KTP หมายเลขตัวเลือก

เทมเพลตโครงการเสียงที่ใช้โดย Kinetic ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกเครื่องมือแก้ไขและลูปเสียงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อสร้างโครงการเสียงใหม่ (ไฟล์ .KIN )

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: Cakewalk Kinetic ไม่ได้รับการพัฒนาอีกต่อไปและสำเร็จโดย Cakewalk SONAR

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ KTP
Windows
Cakewalk SONAR

เกี่ยวกับไฟล์ KTP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ktp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว