หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .kz

ไฟล์นามสกุล .kz

ประเภทไฟล์KuaiZip Compressed File

ผู้พัฒนา KuaiZip.com
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป Binary

.KZ หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์บีบอัดที่สร้างโดย KuaiZip ซึ่งเป็นไฟล์บีบอัดและยูทิลิตีการคลายการบีบอัดฟรี ใช้รูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราส่วนการบีบอัดได้ห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์จากการบีบอัด .RAR มาตรฐานและสิบเปอร์เซ็นต์จากการบีบอัด .7Z

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ KZ
Windows
KuaiZip

เกี่ยวกับไฟล์ KZ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.kz และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว