หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .lpdf

ไฟล์นามสกุล .lpdf

ประเภทไฟล์Localized PDF File

ผู้พัฒนา Apple
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Binary

.LPDF หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ .PDF หลายภาษาซึ่งมักมีชื่อว่า About Stacks.lpdf และ About Downloads.lpdf และพบได้ในระบบ Mac OS X และบันทึกในรูปแบบแพ็คเกจ Mac OS X และจัดเก็บทั้งไฟล์ .PDF รวมถึงข้อมูลที่แปลเอกสารเป็นภาษาท้องถิ่นหลายภาษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ LPDF สามารถเปิดได้ใน Mac OS X ด้วย Apple Preview ซึ่งเป็นตัวดูตัวอย่างในตัวสำหรับไฟล์ PDF

หมายเหตุ: ไฟล์ LPDF ไม่ใช่ไฟล์ PDF พวกเขาเป็นแพคเกจ Mac OS X ที่จัดรูปแบบโดยเฉพาะที่มีไฟล์ PDF เช่นเดียวกับข้อมูลการแปลภาษาท้องถิ่น

ร่วมกัน LPDF ชื่อไฟล์

เกี่ยวกับ Stacks.lpdf - ตั้งอยู่ในไดเรกทอรีเอกสารของผู้ใช้และอธิบายว่าจะใช้กองเอกสารใน Mac OS X ได้อย่างไร

เกี่ยวกับ Downloads.lpdf - อยู่ในไดเรกทอรีดาวน์โหลดของผู้ใช้และ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Mac OS X จัดการกับการดาวน์โหลดไฟล์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ LPDF
Macintosh
Apple Preview

เกี่ยวกับไฟล์ LPDF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.lpdf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว