หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .lsl

ไฟล์นามสกุล .lsl

ประเภทไฟล์LightScribe Label

ผู้พัฒนา Hewlett-Packard
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.LSL หมายเลขตัวเลือก

การออกแบบฉลากดิสก์ที่สร้างด้วย LightScribe Template Labeler โปรแกรมออกแบบฉลากดิสก์ที่พัฒนาโดย Hewlett-Packard มีข้อความและ / หรือภาพที่สามารถเบิร์นลงในส่วนบนของแผ่นซีดีหรือดีวีดีโดยใช้เครื่องเขียนดิสก์ LightScribe

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ LSL
Windows
HP LightScribe Template Labeler

เกี่ยวกับไฟล์ LSL ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.lsl และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว