หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .midi

ไฟล์นามสกุล .midi

ประเภทไฟล์MIDI File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป Binary

.MIDI หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ MIDI มาตรฐาน (Musical Instrument Digital Interface) ที่ใช้โดยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ MIDI รวมถึงโปรแกรมสร้างและเล่นเพลง มีข้อมูลเพลงเช่นโน้ตที่เล่นเมื่อเล่นโน้ตแต่ละโน้ตจะจัดเก็บนานเท่าใดและความเร็วของโน้ตแต่ละโน้ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ MIDI ใช้สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทต่าง ๆ พวกเขายังอาจรวมถึงข้อมูลควบคุมสำหรับอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นไฟล์ MIDI สามารถใช้เพื่อสลับเครื่องดนตรีในโปรแกรม MIDI หรืออุปกรณ์

ไฟล์ MIDI สามารถเล่นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ แต่พวกเขาไม่มีข้อมูลเสียงจริง

p> ไฟล์ MIDI ยังใช้นามสกุลไฟล์ .MID

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MIDI
Windows
Cakewalk SONAR
Microsoft Windows Media Player
Adobe Dreamweaver
ACD Systems ACDSee
Nullsoft Winamp
JRiver Media Center
MAGIX Movie Edit Pro
ChordWizard Songtrix
Native Instruments Kontakt
Propellerhead Reason
NoteWorthy Composer
Microsoft PowerPoint
Linux
Amarok
TiMidity++
WildMidi
Macintosh
Apple Logic Pro
Adobe Dreamweaver
Nullsoft Winamp
JRiver Media Center
Microsoft PowerPoint for Mac
Native Instruments Kontakt
Propellerhead Reason
Synthesia

เกี่ยวกับไฟล์ MIDI ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.midi และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว