หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .mogg

ไฟล์นามสกุล .mogg

ประเภทไฟล์Multitrack Ogg File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป Binary

.MOGG หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เสียงที่สร้างในรูปแบบ Multitrack Ogg (MOGG) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้โดยเกม Rock Band และ Guitar Hero เก็บชิ้นส่วนดนตรีต่าง ๆ ในแทร็คแยกกันเพื่อให้สามารถเล่นแบบอิสระหรือร่วมกัน สามารถเปิดได้บนพีซีที่มีความกล้า

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MOGG
Windows
Audacity
Linux
Audacity
Macintosh
Audacity

เกี่ยวกับไฟล์ MOGG ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.mogg และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว