หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .msi

ไฟล์นามสกุล .msi

ประเภทไฟล์Windows Installer Package

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Misc Files
รูป Binary

.MSI หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ MSI เป็นแพ็คเกจที่มีข้อมูลการติดตั้งสำหรับตัวติดตั้งเฉพาะเช่นไฟล์ที่จะติดตั้งและตำแหน่งการติดตั้ง อาจใช้สำหรับการอัปเดตของ Windows รวมถึงตัวติดตั้งซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาของแพ็คเกจ MSI อาจแตกออกมาโดยใช้ยูทิลิตีการคลายการบีบอัดไฟล์เช่น 7-Zip

หมายเหตุ: ใน Windows Vista จะใช้ไฟล์ .MSU .

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MSI
Windows
7-Zip
ConeXware PowerArchiver
Microsoft Windows Installer

เกี่ยวกับไฟล์ MSI ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.msi และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว