หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .msim

ไฟล์นามสกุล .msim

ประเภทไฟล์mSecure Password Manager Backup File

ผู้พัฒนา mSeven Software
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.MSIM หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างและใช้งานโดย mSecure Password Manager ซึ่งเป็น wallet แบบดิจิทัลและตัวจัดการรหัสผ่าน เก็บข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสของข้อมูล mSecure ของผู้ใช้ซึ่งรวมถึงรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่นชื่อผู้ใช้และหมายเลขบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ MSIM มักปรากฏแก่ผู้ใช้เมื่อใช้ฟังก์ชั่น "Email Backup" ของ mSecure ซึ่งมีประโยชน์ในการปกป้องข้อมูลของคุณในกรณีที่แอปออกหรือเกิดความเสียหาย คุณสามารถส่งอีเมลสำรองข้อมูล mSecure ของคุณให้กับตัวเองที่สามารถเปิดได้ในกรณีที่ข้อมูลของคุณสูญหาย เมื่อกู้คืนข้อมูลคุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบที่คุณใช้เมื่อทำการสำรองข้อมูล หลังจากป้อนรหัสผ่านคุณจะได้รับตัวเลือกในการกู้คืนข้อมูล

หมายเหตุ: mSecure ใช้การเข้ารหัส Blowfish 256 บิตเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MSIM

เกี่ยวกับไฟล์ MSIM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.msim และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว