หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .msk

ไฟล์นามสกุล .msk

ประเภทไฟล์Paint Shop Pro Mask File

ผู้พัฒนา Corel
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.MSK หมายเลขตัวเลือก

เลเยอร์มาสก์ที่สร้างโดย Paint Shop Pro (PSP) โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ เก็บความสูงความกว้างความละเอียดและมาสก์ซึ่งเก็บไว้เป็นภาพระดับสีเทา ใช้เพื่อปกปิดบางส่วนของรูปภาพหรือเพื่อสร้างเอฟเฟกต์สีซีดจาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ MSK จัดเก็บเฉดสีเทาซึ่งกำหนดระดับความแตกต่างของมาสก์ภาพ ในกรณีที่หน้ากากเป็นสีดำภาพต้นแบบจะมองไม่เห็น สามารถสร้างมาสก์ได้ใน Paint Shop Pro โดยใช้รูปร่างและขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: PaintShop Photo Pro ผู้สืบทอดของ Paint Shop Pro ไม่รองรับไฟล์ MSK

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MSK
Windows
Corel Paint Shop Pro

เกี่ยวกับไฟล์ MSK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.msk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว