หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .mxl

ไฟล์นามสกุล .mxl

ประเภทไฟล์Compressed MusicXML File

ผู้พัฒนา The MuseScore Team
หมวดหมู่ Audio Files
รูป XML

.MXL หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ MXL เป็นคะแนนดนตรีที่ถูกบีบอัดที่สร้างด้วย MuseScore ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการประพันธ์เพลงและโน้ต มันมีไฟล์บีบอัดที่บันทึกในรูปแบบ MusicXML ซึ่งเป็นรูปแบบ XML มาตรฐานที่ใช้โดยโปรแกรมการเขียนคะแนนมากกว่าหนึ่งร้อยรายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ MXL นั้นไม่เหมือนกับคะแนน MusicXML มาตรฐานซึ่งถูกบันทึกเป็นไฟล์ .XML อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟล์ MXL ถูกบีบอัดไฟล์เหล่านั้นจะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยลงและมีประโยชน์ในการส่งอีเมลและสำรองข้อมูลบนอุปกรณ์สื่อภายนอก

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MXL
Windows
MakeMusic Finale
MuseScore
Linux
MuseScore
Macintosh
Avid Sibelius
MakeMusic Finale
MuseScore
Steinberg Dorico
WEB
Flat.io

เกี่ยวกับไฟล์ MXL ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.mxl และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว