หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .mynotesbackup

ไฟล์นามสกุล .mynotesbackup

ประเภทไฟล์Keep My Notes Backup

ผู้พัฒนา LiteWhite
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.MYNOTESBACKUP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ MYNOTESBACKUP มีการสำรองข้อมูลโน้ตที่สร้างโดย Keep My Notes ซึ่งเป็นแอพแผ่นจดบันทึกและบันทึกสำหรับอุปกรณ์ Android มันเก็บสำรองของหนึ่งหรือมากกว่าบันทึกซึ่งรวมถึงข้อความสีตัวอักษรและขนาดและรูปแบบของชุดรูปแบบ ไฟล์ MYNOTESBACKUP มีประโยชน์สำหรับการบันทึกข้อมูลสำรองของบันทึกย่อที่สำคัญและถ่ายโอนบันทึกย่อระหว่างอุปกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการสร้างไฟล์ MYNOTESBACKUP ใน Keep My Notes ให้แตะที่ไอคอนเมนูที่มุมบนซ้ายแล้วเลือก Backup ไฟล์ MYNOTESBACKUP ถูกสร้างขึ้นบนการ์ด SD ของอุปกรณ์ Android

หากต้องการเปิดไฟล์ MYNOTESBACKUP ใน Keep My Notes ให้แตะไอคอนเมนูที่มุมบนซ้ายแล้วเลือกกู้คืน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MYNOTESBACKUP

เกี่ยวกับไฟล์ MYNOTESBACKUP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.mynotesbackup และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว