หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .mzp

ไฟล์นามสกุล .mzp

ประเภทไฟล์1MAXScript Zip Package

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

คืออะไร MZP ไฟล์?

ไฟล์ 3ds Max MAXScript ( .MS ) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องบันทึกในรูปแบบไฟล์บีบอัด อาจมีสคริปต์ปุ่มและข้อมูลอื่น ๆ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการกระจายสคริปต์และไฟล์ที่เกี่ยวข้องในไฟล์เดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ MZP สามารถติดตั้งได้โดยเลือกคำสั่ง "เรียกใช้สคริปต์" ภายใน 3ds Max

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MZP
Windows
Autodesk 3ds Max

ประเภทไฟล์2WinArchiver Mountable Archive

ผู้พัฒนา WinArchiver Computing
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป Binary

.MZP หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์บีบอัดที่สร้างโดย WinArchiver ยูทิลิตี้การเก็บถาวรที่รองรับการบีบอัดไฟล์การเข้ารหัสและการขยาย; บีบอัดไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์โดยใช้รูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ สามารถใช้สำหรับการสำรองข้อมูลหรือสำหรับการติดตั้งไดรฟ์เสมือนโดยใช้ตัวเลือก "Mount Archive to Drive" ในซอฟต์แวร์ WinArchiver Virtual Drive

ข้อมูลเพิ่มเติม

WinArchiver Virtual Drive สามารถติดตั้งไฟล์ MZP ได้โดยไม่ต้องแตกข้อมูลที่บีบอัดไปยังฮาร์ดไดรฟ์ วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดพื้นที่ดิสก์ในขณะที่ยังสามารถเข้าถึงไฟล์ในที่เก็บถาวรแบบเรียลไทม์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MZP

ประเภทไฟล์3Mozart Percussion File

ผู้พัฒนา David Webber
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.MZP หมายเลขตัวเลือก 3

คอลเลกชันของเครื่องเพอร์คัชชันที่ใช้เล่นกลองเพลงใน Mozart โปรแกรมโน้ตดนตรี อาจมีการอ้างอิงโดยหลาย ๆ เพลงที่สร้างขึ้นใน Mozart

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ชุดกลอง MZP เริ่มต้นมาพร้อมกับแม่แบบของ Mozart

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MZP
Windows
David Webber's Mozart Music Software

เกี่ยวกับไฟล์ MZP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.mzp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว