หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .nbf

ไฟล์นามสกุล .nbf

ประเภทไฟล์1Backup Now Archive

ผู้พัฒนา NTI
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

คืออะไร NBF ไฟล์?

ที่เก็บถาวรของไฟล์ที่สำรองด้วย NTI Backup Now มีสำเนาของโฟลเดอร์และไฟล์ที่สามารถกู้คืนได้หากไฟล์ต้นฉบับเสียหายหรือถูกลบ โดยทั่วไปจะมีชื่อว่า "backup_001.nbf" "backup_002.nbf" เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกู้คืนไฟล์ด้วย Backup Now ให้ใช้ตัวเลือก "กู้คืน" ภายในแผงมุมมอง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ NBF

ประเภทไฟล์2Nokia Backup File

ผู้พัฒนา Nokia
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.NBF หมายเลขตัวเลือก 2

สำรองข้อมูลโทรศัพท์ที่สร้างด้วย Nokia PC Suite; มีสมุดที่อยู่การตั้งค่าผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ; สามารถใช้เพื่อกู้คืนข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: Nokia PC Suite เวอร์ชันที่ใหม่กว่าบันทึกการสำรองข้อมูลด้วยนามสกุล

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ NBF

เกี่ยวกับไฟล์ NBF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.nbf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว