หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .nsbca

ไฟล์นามสกุล .nsbca

ประเภทไฟล์Nintendo DS Model Animation File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Game Files
รูป N/A

.NSBCA หมายเลขตัวเลือก

มีคำแนะนำเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวสำหรับรุ่น Nintendo DS (ไฟล์ .NSBMD ); ให้การเคลื่อนที่แบบสามมิติสำหรับโมเดลทำให้สามารถดูได้ในมุมที่ต่างกัน โดยทั่วไปจะมีชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์ ".nsbmd" ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ NSBCA
Windows
MKDS Course Modifier

เกี่ยวกับไฟล์ NSBCA ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.nsbca และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว