หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ntfs

ไฟล์นามสกุล .ntfs

ประเภทไฟล์NTFS Partition File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ ไฟล์ระบบ
รูป Binary

.NTFS หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์พาร์ติชันดิสก์ที่แสดงข้อมูลที่เก็บไว้เป็นระบบไฟล์ NTFS มีไฟล์และโฟลเดอร์ตามที่จะถูกเก็บไว้ในดิสก์อิมเมจหรือระบบปฏิบัติการ NTFS สามารถเปิดได้ 7-Zip

ข้อมูลเพิ่มเติม

NTFS เป็นระบบไฟล์ที่ใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ NTFS
Windows
7-Zip

เกี่ยวกับไฟล์ NTFS ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ntfs และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว