หลัก : นามสกุลไฟล์ : .nwbak ไฟล์

.nwbak ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์NeatWorks Backup File

ผู้พัฒนา The Neat Company
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.NWBAK หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดย NeatWorks ซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่าของซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล Neat 5 คล้ายกับไฟล์ .NBAK และ .NRBAK มีสำเนาสำรองของเอกสารที่สแกนของคุณรวมถึงผู้ติดต่อและใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการสร้างไฟล์ NWBAK ให้เลือกเครื่องมือ→ฐานข้อมูล→สำรองข้อมูลใช้ชื่อบันทึกเริ่มต้นคลิก "เรียกดู" เลือกตำแหน่งบันทึกแล้วคลิกสำรอง

ในการกู้คืนฐานข้อมูล ในเวอร์ชันก่อน Neat 5 โดยใช้ไฟล์ NWBAK เลือกเครื่องมือ→ฐานข้อมูล→เรียกคืนเลือก "เรียกดู" นำทางไปยังไฟล์ของคุณเลือก "เปิด" จากนั้นคลิกเรียกคืน

ในการกู้คืนฐานข้อมูลเก่าเช่นไฟล์ NWBAK คุณจะต้องเรียกใช้ "ยูทิลิตี้การโยกย้ายข้อมูลที่เรียบร้อย" เลือก "เรียกดู" เลือกไฟล์สำรองเลือกตำแหน่งตู้เก็บของและฐานข้อมูล และคลิกโยกย้าย

หมายเหตุ: นามสกุลไฟล์ NWBAK แทนที่นามสกุล NRBAK ด้วย NeatWorks รุ่น 4.6 จากนั้นจะใช้งานได้จนถึงเวอร์ชัน 4.9 และถูกแทนที่ด้วยส่วนขยาย NBAK ด้วยการเปิดตัว Neat 5

โปรแกรมที่เปิด NWBAK ไฟล์
Windows
Neat for Windows

เกี่ยวกับ NWBAK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .nwbak เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ NeatWorks Backup Fileคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ