หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .orig

ไฟล์นามสกุล .orig

ประเภทไฟล์Original File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Text and Binary

.ORIG หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ ORIG เป็นไฟล์ที่อาจสร้างขึ้นโดยโปรแกรมต่างๆ มันเก็บสำเนาสำรองของไฟล์ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อด้วยนามสกุล. orig เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าเป็นต้นฉบับ ไฟล์ ORIG มักถูกสร้างขึ้นด้วยตนเองโดยผู้ใช้มากกว่าโดยโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อสร้างไฟล์ ORIG คุณควรตั้งชื่อไฟล์ด้วยวิธีที่ง่ายต่อการจดจำว่าไฟล์ประเภทใดที่เป็นไฟล์ต้นฉบับ ตัวอย่างเช่นเมื่อสำรองไฟล์ XML คุณสามารถใช้ส่วนขยายผสม ".xml.orig" เพื่อให้คุณรู้ว่าเป็นไฟล์ XML

หมายเหตุ: ไฟล์ต้นฉบับยังใช้ส่วนขยาย .ORI .

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ORIG
Windows
Open with the program that created the file
Macintosh
Open with the program that created the file

เกี่ยวกับไฟล์ ORIG ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.orig และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว