หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .otb

ไฟล์นามสกุล .otb

ประเภทไฟล์Nokia Over The Air Bitmap Image

ผู้พัฒนา Nokia
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.OTB หมายเลขตัวเลือก

รูปภาพ Over The Air (OTA) ที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพระหว่างโทรศัพท์มือถือ Nokia และ Siemens เก็บภาพบิตแมปขาวดำที่มีขนาดสูงสุด 255x255 พิกเซล อาจถูกบันทึกในรูปแบบข้อความเลขฐานสิบหกหรือรูปแบบไบนารี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ OTB จะถูกส่งเป็นชุดของข้อความ SMS หนึ่งข้อความขึ้นไป

หมายเหตุ: Nokia Multimedia Player ถูกยกเลิกและไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ OTB
Windows
XnViewMP
Nokia PC Suite
Nokia Multimedia Player
Linux
XnViewMP
Macintosh
XnViewMP

เกี่ยวกับไฟล์ OTB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.otb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว