หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ozb

ไฟล์นามสกุล .ozb

ประเภทไฟล์MU Online Image File

ผู้พัฒนา Webzen
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.OZB หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์กราฟิกที่สร้างขึ้นสำหรับ MU Online เกมเล่นตามบทบาทแบบออนไลน์ผู้เล่นหลายคนออนไลน์เกาหลี มีภาพที่ใช้สำหรับตัวละครและรูปลักษณ์ภายนอกที่อ้างอิงระหว่างการเล่นเกม; เก็บรูปภาพที่ประกอบขึ้นเป็นพื้นผิวสกินอินเตอร์เฟส ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ OZB ควรถูกแปลงเป็น .JPG , .BMP , .TGA หรือไฟล์กราฟิกอื่น ๆ ที่กำหนดเองเพื่อแก้ไขโดยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพแล้วแปลงกลับเป็นไฟล์ OZB ไฟล์ OZB สามารถแปลงได้โดยใช้ MU Online Image Converter

หมายเหตุ: ไฟล์รูปภาพอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งใช้โดย MU Online คือ .OZJ และ .OZT

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ OZB

เกี่ยวกับไฟล์ OZB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ozb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว