หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .paq7

ไฟล์นามสกุล .paq7

ประเภทไฟล์PAQ7 Data Archive

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.PAQ7 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดด้วยรุ่นที่เจ็ดของ PAQ ซึ่งเป็นเครื่องมือบีบอัดข้อมูลโอเพนซอร์ซ เร็วกว่า PAQ6 ประมาณสามเท่า

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PAQ7
Windows
PAQ7 or later
Linux
PAQ7 or later

เกี่ยวกับไฟล์ PAQ7 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.paq7 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว