หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .paq8f

ไฟล์นามสกุล .paq8f

ประเภทไฟล์PAQ8F Compressed Archive

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป Binary

.PAQ8F หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์บีบอัดที่สร้างโดย PAQ8F ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โปรแกรมในซีรีส์ซ้ำ ๆ ของโปรแกรม (PAQ8, PAQ8A, PAQ8B, PAQ8JD, ฯลฯ ) ซึ่งใช้สำหรับทดสอบการแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราส่วนการบีบอัดและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ไม่ค่อยใช้เป็นรูปแบบไฟล์บีบอัด แต่ยังรองรับ PeaZip

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PAQ8F

เกี่ยวกับไฟล์ PAQ8F ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.paq8f และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว