หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pdb

ไฟล์นามสกุล .pdb

ประเภทไฟล์1Program Database

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Database Files
รูป N/A

คืออะไร PDB ไฟล์?

ไฟล์ PDB เป็นไฟล์ฐานข้อมูลที่ใช้โดยแอพพลิเคชั่นต่างๆรวมถึง Pegasus, Quicken, MS Visual Studio และซอฟต์แวร์ Palm Pilot มันเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างและโดยทั่วไปแล้วจะติดตั้งพร้อมกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PDB ที่ใช้โดยโปรแกรมต่าง ๆ มักจะถูกบันทึกในรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าสามารถเปิดได้โดยโปรแกรมที่ติดตั้งไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่นไม่รู้จักไฟล์ Microsoft Visual Studio Intuit Quicken PDB

Visual Studio ใช้ไฟล์ PDB เพื่อเก็บข้อมูลการดีบักเกี่ยวกับโปรแกรม ตัวเอง ข้อมูลสัญลักษณ์ประกอบด้วยรายการของสัญลักษณ์ทั้งหมดในโมดูลโปรแกรมที่มีที่อยู่ชื่อของไฟล์และบรรทัดที่มีการประกาศสัญลักษณ์ คุณสามารถใช้ Visual Studio เพื่อโหลดข้อมูลจากไฟล์ PDB เพื่อดีบักโปรแกรม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDB
Windows
Microsoft Visual Studio

ประเภทไฟล์2Protein Data Bank File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป Text

.PDB หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ข้อมูลที่สร้างในรูปแบบ Protein Data Bank (PDB) ร้านค้าพิกัด 3D ระบุโครงสร้างของอะตอมภายในโปรตีนหรือสารเคมีอื่น ๆ ; ใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับการศึกษาโครงสร้างโปรตีน นอกจากนี้ยังมีการใช้งานโดยความร่วมมือการวิจัยสำหรับชีวสารสนเทศศาสตร์โครงสร้าง (RCSB) สำหรับการศึกษาโมเลกุลทางชีวภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์โปรตีน Data Bank จำนวนมากมีให้บริการผ่าน Worldwide Protein Data Bank (wwPDB) ซึ่งเป็นองค์กรที่เก็บถาวรโมเลกุลขนาดใหญ่และจัดจำหน่ายได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ: ไฟล์ PDB มักจะถูกดูภายใน Java applet ที่ใช้ Jmol ซึ่งเป็นแพ็คเกจการสร้างภาพโมเลกุลแบบโอเพ่นซอร์ส ไฟล์ PDB ได้รับการสนับสนุนโดยปลั๊กอินเบราว์เซอร์สำหรับดูโมเลกุลด้วยเช่นกัน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDB
Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Avogadro
Agile Molecule Abalone
Agile Molecule Ascalaph
Okino Computer Graphics PolyTrans
Linux
Mozilla Firefox
Avogadro
Jmol
RasMol
Macintosh
Mozilla Firefox
Apple Safari
Avogadro
iOS
Apple Safari
WEB
Animated Physics

ประเภทไฟล์3Tanida Demo Builder File

ผู้พัฒนา Tanida
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.PDB หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์โครงการภาพยนตร์ที่สร้างและใช้งานโดย Demo Builder ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างบทเรียนการนำเสนอและการสาธิตเพื่อแสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์และระบบทำงานอย่างไร มีฉากบนหน้าจอที่บันทึกไว้พร้อมกับวิดีโอและภาพที่นำเข้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการภาพยนตร์ตัวสร้างการสาธิตสามารถส่งออกไปยังรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการนำเสนอบทแนะนำ รูปแบบที่รองรับ ได้แก่ Flash, HTML, Windows Media Video, MPEG4 และ Word Document

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDB

ประเภทไฟล์4Palm Desktop Database File

ผู้พัฒนา Palm
หมวดหมู่ Database Files
รูป Binary

.PDB หมายเลขตัวเลือก 4

รูปแบบข้อมูลมาตรฐานที่ใช้โดยโปรแกรมต่าง ๆ บนอุปกรณ์ PDA ที่ใช้ระบบปาล์ม อาจจัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น eBooks เอกสารประมวลผลคำสเปรดชีตฐานข้อมูลแผนที่และไฟล์รูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการพิจารณาว่าโปรแกรมใดสร้างไฟล์ PDB ให้เปิดไฟล์ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ รหัสประเภทและผู้สร้างควรอยู่ที่ส่วนหัวของไฟล์ใกล้กับส่วนบนของเอกสาร

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDB
Windows
XnViewMP
Palm Desktop
LLUSoft PDB Explorer
DC & Co iSilo
Calibre
Cool Reader
Linux
XnViewMP
txt2pdbdoc
Calibre
Cool Reader
Android
Fictionwise eReader
Cool Reader
Macintosh
XnViewMP
Lemkesoft GraphicConverter
PorDiBle
Calibre
Cool Reader

ประเภทไฟล์5PowerDesigner Database Backup File

ผู้พัฒนา Sybase
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.PDB หมายเลขตัวเลือก 5

การสำรองข้อมูลของไฟล์ฐานข้อมูล PowerDesigner ( .PDM ); รวมข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลรวมถึงการอ้างอิงไปยังไฟล์อื่น ๆ สร้างเป็นข้อมูลสำรองในกรณีที่จำเป็นต้องกู้คืนไฟล์ฐานข้อมูลหลัก

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDB
Windows
Sybase PowerDesigner

เกี่ยวกับไฟล์ PDB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pdb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว