หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pdd

ไฟล์นามสกุล .pdd

ประเภทไฟล์1Adobe PhotoDeluxe Image

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร PDD ไฟล์?

รูปภาพที่สร้างขึ้นด้วย Adobe PhotoDeluxe ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์แก้ไขภาพถ่ายระดับเริ่มต้นที่เพิ่มความคล่องตัวในการแก้ไขงาน แทนที่ด้วย Adobe Photoshop Elements ในปี 2002 ซึ่งคล้ายกับโปรแกรม Photoshop ของ Adobe มากขึ้น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDD
Windows
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
ACD Systems Canvas
CADSoftTools ABViewer
Adobe InDesign
Adobe Photoshop Elements
Macintosh
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop Elements 2019
Adobe InDesign
Adobe Photoshop Elements

ประเภทไฟล์2Medtronic Programmer Data File

ผู้พัฒนา Medtronic
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.PDD หมายเลขตัวเลือก 2

จัดเก็บข้อมูลเซสชันผู้ป่วยที่สร้างโดยโปรแกรมเมอร์ Medtronic CareLink (เช่นรุ่น 2090) ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลที่บันทึกโดย Medtronic Chronicle Implantable Hemodynamic Monitor (IHM); มักจะบันทึกลงในดิสก์ 3.5 "ที่ฟอร์แมตด้วย IBM เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเปิดไฟล์ PDD ได้จากซอฟต์แวร์ Chronicle (เช่น Chronicle 9520B) โดยเปิดหน้าจอ "เลือกรุ่น" และเลือกอุปกรณ์→อื่น จากนั้นเลือก "Chronicle 9520B- อ่านจากดิสก์" แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDD
Windows
Medtronic Chronicle software

เกี่ยวกับไฟล์ PDD ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pdd และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว