หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pfb

ไฟล์นามสกุล .pfb

ประเภทไฟล์Printer Font Binary File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Font Files
รูป Binary

.PFB หมายเลขตัวเลือก

แบบอักษร Adobe Type 1 สำหรับ Windows คล้ายกับไฟล์ .PFA แต่ถูกเข้ารหัสในรูปแบบไบนารี่ ต้องการไฟล์ .PFM ที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ทั้งไฟล์ PFB และ PFM ควรเก็บไว้ในโฟลเดอร์แบบอักษรของระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากการจัดเก็บแบบอักษรของระบบแล้วไฟล์ PFB ยังถูกใช้โดย AutoCAD สำหรับสร้างไฟล์ตัวอักษร .SHX ที่คอมไพล์ด้วย

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PFB
Windows
Autodesk AutoCAD
CorelDRAW
FontForge
Linux
FontForge
Macintosh
Autodesk AutoCAD
FontForge

เกี่ยวกับไฟล์ PFB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pfb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว