หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pk3

ไฟล์นามสกุล .pk3

ประเภทไฟล์1Quake 3 Engine Game Data File

ผู้พัฒนา Id Software
หมวดหมู่ Game Files
รูป Zip

คืออะไร PK3 ไฟล์?

ไฟล์ข้อมูลเกมที่ถูกบีบอัดที่ใช้โดยเกมโดยใช้เครื่องมือ Quake III (id Tech 3) ซึ่งพัฒนาโดย id Software อาจมีแผนที่พื้นผิวคลิปเสียงหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการเล่นเกม สามารถแก้ไขเพื่อสร้างเนื้อหาเกมที่กำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PK3 คล้ายกับไฟล์ข้อมูลเกม .PAK แต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใหม่กว่า เนื่องจากไฟล์ PK3 ถูกบีบอัดโดยใช้การบีบอัดไฟล์ซิปพวกเขาสามารถเปลี่ยนชื่อด้วยนามสกุลไฟล์ .ZIP และแตกออกมาโดยใช้โปรแกรมคลายไฟล์เช่น Corel WinZip หรือ PKWARE PKZIP

ไฟล์ Quake III PK3 ควรบันทึกไว้ใน หนึ่งในไดเรกทอรีต่อไปนี้: quake3 / q3ut3, quake3 / baseq3 หรือ quake3arena / q3ut3

หมายเหตุ: ตัวอย่างของเกมที่พัฒนาโดยใช้เอ็นจิ้น Tech 3 ได้แก่ Quake III Arena, Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast, Soldier of Fortune II: Double Helix, กลับไปยัง Castle Wolfenstein และ Call of Duty Classic

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PK3
Windows
7-Zip
QuArK
id Software Quake 3
PakScape
Linux
id Software Quake 3
Macintosh
id Software Quake 3

ประเภทไฟล์2ZDoom Package

ผู้พัฒนา ZDoom
หมวดหมู่ Game Files
รูป Zip

.PK3 หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ข้อมูลที่ใช้โดย ZDoom แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับเรียกใช้เกมที่เก่ากว่าเช่น Doom, Heretic และ Hexen บันทึกในรูปแบบ .ZIP ที่ถูกบีบอัดและมีกราฟิกเสียงแผนที่และข้อมูลอื่น ๆ ใช้เป็นทางเลือกแทนรูปแบบ .WAD สำหรับข้อมูลเกมบรรจุภัณฑ์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PK3
Windows
ZDoom
GZDoom
Linux
Skulltag

เกี่ยวกับไฟล์ PK3 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pk3 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว