หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pp4

ไฟล์นามสกุล .pp4

ประเภทไฟล์Picture Publisher Bitmap File

ผู้พัฒนา Corel
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.PP4 หมายเลขตัวเลือก

รูปภาพที่สร้างด้วย Picture Publisher เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขรูปภาพดิจิทัล มีรูปภาพบิตแมปที่เก็บในรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ สร้างใน Picture Publisher เวอร์ชัน 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Micrografix เดิมสร้างรูปแบบไฟล์ PP4 สำหรับ Picture Publisher ซึ่ง Corel ได้รับมา

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PP4
Windows
Corel Presentations
CorelDRAW
Corel Picture Publisher

เกี่ยวกับไฟล์ PP4 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pp4 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว