หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ppa

ไฟล์นามสกุล .ppa

ประเภทไฟล์PowerPoint Add-in

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Plugin Files
รูป Binary

.PPA หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ Add-in ที่ใช้โดย Microsoft PowerPoint โปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างงานนำเสนอ มีคำสั่งที่กำหนดเองและมาโครที่เขียนในภาษา VBA (Visual Basic for Applications) ใช้เพื่อขยายขีดความสามารถของ Microsoft PowerPoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการดูรายการปัจจุบันของ Add-in ใน PowerPoint ให้เลือก Tools → Add-in

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPA
Windows
Microsoft PowerPoint
Macintosh
Microsoft PowerPoint for Mac

เกี่ยวกับไฟล์ PPA ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ppa และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว