หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .prv

ไฟล์นามสกุล .prv

ประเภทไฟล์1Vue Preview File

ผู้พัฒนา E-on Software
หมวดหมู่ 3D Image Files
รูป Binary

คืออะไร PRV ไฟล์?

ภาพตัวอย่างที่สร้างโดย E-on Vue ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติ มีภาพตัวอย่างของฉาก 3 มิติซึ่งโดยทั่วไปจะมีความละเอียดต่ำกว่าฉากที่แสดงผลสุดท้าย ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างฉากก่อนการผลิตขั้นสุดท้าย

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PRV
Windows
E-on Vue
Macintosh
E-on Vue

ประเภทไฟล์2Free Folder Hider Backup File

ผู้พัฒนา AutoBAUP
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.PRV หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์สำรองที่สร้างโดย Free Folder Hider เป็นโปรแกรมที่ใช้ซ่อนโฟลเดอร์ Windows มีข้อมูลของโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้เลือกที่จะซ่อนรวมถึงข้อมูลการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ใช้สำหรับการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ในกรณีที่พวกเขาหายไปในทางใดทางหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Free Folder Hider มีประโยชน์สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันโดยผู้ใช้หลายคน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PRV

ประเภทไฟล์3SoftMaker Presentations Template

ผู้พัฒนา SoftMaker Software
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.PRV หมายเลขตัวเลือก 3

เทมเพลตการนำเสนอที่สร้างโดยงานนำเสนอซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างสไลด์โชว์ที่รวมอยู่ในชุด SoftMaker Office สามารถใช้เป็นเทมเพลตสำหรับสร้างสไลด์โชว์การนำเสนอ (ไฟล์ .PRD ); คล้ายกับไฟล์ Microsoft PowerPoint .POTX และสามารถบันทึกเป็นรูปแบบ POTX ในงานนำเสนอ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PRV
Windows
Ability Office

เกี่ยวกับไฟล์ PRV ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.prv และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว