หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .psg

ไฟล์นามสกุล .psg

ประเภทไฟล์Page Segment File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.PSG หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ทรัพยากรอ้างอิงโดยไฟล์ Advanced Function Presentation ( .AFP ); กำหนดข้อมูลเค้าโครงหน้าสำหรับไฟล์ที่พิมพ์ได้; อาจถูกสร้างขึ้นโดยใช้กล่องเครื่องมือ AFP การแก้ไขไฟล์ PSG จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของไฟล์ AFP ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSG
Windows
IBM AFP Workbench Windows Viewer

เกี่ยวกับไฟล์ PSG ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.psg และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว