หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .qbk

ไฟล์นามสกุล .qbk

ประเภทไฟล์QuickTax Backup File

ผู้พัฒนา Intuit Canada
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.QBK หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างโดย QuickTax โปรแกรมที่ใช้ในการยื่นขอคืนภาษีของแคนาดา มีสำเนาของไฟล์ .Q08 หรือ .Q09 การคืนภาษี บันทึกอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่มีการบันทึกไฟล์คืนภาษี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากไฟล์ Q08 หรือ Q09 เสียหายผู้ใช้อาจเปลี่ยนชื่อไฟล์นามสกุล QBK จาก ".qbk" เป็น ".q08" หรือ ".q09" และเปิด โดยค่าเริ่มต้นไฟล์ QBK จะถูกบันทึกในไดเรกทอรีต่อไปนี้โดยที่ "xxx" คือปี:

เอกสารและ Settings \ ผู้ใช้ \ My Documents \ QuickTax \ 2xxx

หมายเหตุ: ในปี 2011 Intuit Canada เปลี่ยนชื่อ QuickTax เป็น TurboTax

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ QBK

เกี่ยวกับไฟล์ QBK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.qbk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว