หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .qbw

ไฟล์นามสกุล .qbw

ประเภทไฟล์QuickBooks Data File

ผู้พัฒนา Intuit
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.QBW หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างโดย QuickBooks โปรแกรมจัดการเงินของ บริษัท มีข้อมูลทางการเงินเทมเพลตตัวอักษรโลโก้และภาพ เก็บไฟล์จากนักออกแบบงบการเงิน QuickBooks, เครื่องฉายกระแสเงินสด, ผู้วางแผนธุรกิจและผู้จัดการสินเชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ QBW ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ทั้งหมดเข้าด้วยกัน สามารถสำรองข้อมูลลงในไฟล์ .QBB และไฟล์ .QBM

หมายเหตุ: ไฟล์ QBM ไม่ได้สำรองข้อมูล QBW ทั้งหมด พวกเขาสำรองข้อมูลทางการเงินเท่านั้น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ QBW

เกี่ยวกับไฟล์ QBW ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.qbw และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว