หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .qit

ไฟล์นามสกุล .qit

ประเภทไฟล์QIT Trojan Horse File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Executable Files
รูป Binary

.QIT หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ม้าโทรจันที่ใช้ในการติดคอมพิวเตอร์และรันรหัสโปรแกรมที่เป็นอันตราย มีเนื้อหาที่ปฏิบัติการได้ซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อแทนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโทรจัน QIT คือ Backdoor.QIT ไฟล์ QIT อาจมีคำนำหน้าชื่อไฟล์ต่าง ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ QIT
Windows
Infected Windows systems

เกี่ยวกับไฟล์ QIT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.qit และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว