หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .qrmx

ไฟล์นามสกุล .qrmx

ประเภทไฟล์Quick Risk Matrix File

ผู้พัฒนา Riskfiniti
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.QRMX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ QRMX มีเมทริกซ์ที่สร้างขึ้นโดย Riskfiniti Quick Risk Matrix ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเมทริกซ์ความเสี่ยง มันเก็บเมทริกซ์ซึ่งเป็นแผนภูมิที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จัดเป็นแถวและคอลัมน์ของกริด ไฟล์ QRMX ยังมีการตั้งค่าเมทริกซ์เช่นความกว้างพิกเซลและความสูงและสีของกริด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ QRMX เป็นประเภทไฟล์หลักที่เกี่ยวข้องกับ Quick Risk Matrix ซึ่งมีให้สำหรับ Windows และ macOS ในรุ่น Standard และ Premium ไฟล์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณบันทึกการออกแบบเมทริกซ์ของคุณและสามารถส่งออกไปยังรูปแบบอื่นเช่น .PNG , .JPG และ .PDF

เมทริกซ์ความเสี่ยงถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่การประเมินความเสี่ยง การจัดการเป็นสิ่งสำคัญ โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นองค์กรที่จัดการกับความเสี่ยงจำนวนมากเกี่ยวกับการเงินเช่น บริษัท ผลิตองค์กรกีฬาโรงพยาบาล บริษัท การบินและอวกาศหน่วยงานรัฐบาลและ บริษัท พลังงาน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ QRMX

เกี่ยวกับไฟล์ QRMX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.qrmx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว