หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .r00

ไฟล์นามสกุล .r00

ประเภทไฟล์WinRAR Compressed Archive

ผู้พัฒนา RARLAB
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.R00 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดโดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การบีบอัดไฟล์ WinRAR หรือ RAR อาจเป็นไฟล์เก็บถาวรเดียวหรือหนึ่งในหลาย ๆ ส่วนของไฟล์เก็บถาวรแยก (ดูที่ส่วนขยายไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

WinRAR พร้อมใช้งานสำหรับ Windows ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก RAR สามารถเรียกใช้บนแพลตฟอร์ม Macintosh และ Unix ได้ แต่จากบรรทัดคำสั่ง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ R00
Windows
7-Zip
RARLAB WinRAR
Smith Micro StuffIt Deluxe
Linux
RARLAB RAR
Macintosh
Smith Micro Stuffit Deluxe Mac
Incredible Bee Archiver
UnRarX

เกี่ยวกับไฟล์ R00 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.r00 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว