หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .r03

ไฟล์นามสกุล .r03

ประเภทไฟล์WinRAR Split Archive Part 3

ผู้พัฒนา RARLAB
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.R03 หมายเลขตัวเลือก

ส่วนที่สาม (ดู .R01 และ .R02 ) ของไฟล์เก็บถาวรที่บีบอัดที่สร้างด้วย WinRAR (Windows) หรือ RAR (Mac หรือ Unix); แบ่งออกเป็นหลายส่วนโดยอนุญาตให้มีการเก็บถาวรหนึ่งครั้งในดิสก์หลายแผ่น อาจมีหมายเลขตั้งแต่ R00 ถึง R99

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ R03
Windows
7-Zip
RARLAB WinRAR
Smith Micro StuffIt Deluxe
Linux
RARLAB RAR
Macintosh
Smith Micro Stuffit Deluxe Mac

เกี่ยวกับไฟล์ R03 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.r03 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว