หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .rels

ไฟล์นามสกุล .rels

ประเภทไฟล์Open Office XML Relationships File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป XML

.RELS หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่อยู่ในเอกสาร Microsoft Open Office XML มีข้อกำหนด XML สำหรับวิธีการที่ "ส่วน" ภายใน "แพคเกจ" เชื่อมต่อกับแบบฟอร์มเอกสาร; บันทึกไว้ในไดเรกทอรี _rels ของเอกสาร Open Office XML

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ภายในไฟล์ RELS มีการประกาศโดยใช้ไวยากรณ์ XML < ID ความสัมพันธ์="someID" Type="ความสัมพันธ์ประเภท" เป้าหมาย="targetPart" / > โดย Id เป็นสตริงที่ผู้ใช้กำหนดเองชนิดคือ ประเภทของเนื้อหาและเป้าหมายคือไฟล์เป้าหมายที่ใช้สำหรับความสัมพันธ์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ RELS
Windows
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Macintosh
Microsoft Excel for Mac
Microsoft Word for Mac
Microsoft PowerPoint for Mac

เกี่ยวกับไฟล์ RELS ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.rels และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว