หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .rle

ไฟล์นามสกุล .rle

ประเภทไฟล์1Run Length Encoded Bitmap

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร RLE ไฟล์?

รูปภาพบิตแมป RLE ที่เข้ารหัส 4 หรือ 8 บิต โดยพื้นฐานแล้วเป็นไฟล์ .DIB ที่ใช้การบีบอัด RLE (การเข้ารหัสแบบยาว) รูปแบบภาพทั่วไปที่ใช้ในซอฟต์แวร์ Windows และ CompuServe เวอร์ชันเริ่มต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบภาพ RLE เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้โดย Utah Raster Toolkit ซึ่งเป็นชุดของโปรแกรมและรูทีน C สำหรับจัดการภาพแรสเตอร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ RLE
Windows
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Adobe Illustrator
Corel PaintShop Pro
ACD Systems Canvas
Microsoft Excel
Microsoft Word
BRL-CAD
Adobe InDesign
Hamrick VuePrint
Adobe Photoshop Elements
Linux
Adobe Acrobat
XnViewMP
BRL-CAD
Macintosh
Microsoft Excel for Mac
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
XnViewMP
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop Elements 2019
BRL-CAD
Adobe InDesign
Adobe Photoshop Elements

ประเภทไฟล์2Golly Simulation Pattern File

ผู้พัฒนา Golly
หมวดหมู่ Game Files
รูป Text

.RLE หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่สร้างโดย Golly เกมจำลองสถานการณ์จำลองตามแนวคิด Game of Life ของ Conway บันทึกสถานะของการจำลองซึ่งจัดเก็บเป็นกริดสองมิติ ยังสามารถบันทึกเป็นไฟล์ RLE ที่ถูกบีบอัดซึ่งใช้ส่วนขยาย .RLE.GZ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ RLE
Macintosh
Golly

เกี่ยวกับไฟล์ RLE ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.rle และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว