หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .safariextz

ไฟล์นามสกุล .safariextz

ประเภทไฟล์Apple Safari Extension Package

ผู้พัฒนา Apple
หมวดหมู่ Plugin Files
รูป Binary

.SAFARIEXTZ หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์บีบอัดที่ Safari ใช้ซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์สำหรับ Mac OS X มีฟังก์ชั่นที่เพิ่มคุณสมบัติให้กับเว็บเบราว์เซอร์เช่นแถบค้นหาใหม่ รวมถึงลายเซ็นดิจิทัลที่ตรวจสอบผู้พัฒนาส่วนขยาย อาจเก็บไฟล์ HTML, CSS, JavaScript และไฟล์มีเดีย; มักจะบันทึกไว้ในไดเรกทอรี [ผู้ใช้] / Library / Safari / Extensions /

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SAFARIEXTZ สามารถสร้างได้โดยใช้ Extension Builder เครื่องมือพัฒนาส่วนขยายที่มาพร้อมกับ Safari ในการเข้าถึงตัวสร้างส่วนขยายให้เลือกพัฒนา→แสดงตัวสร้างส่วนขยายจากเมนู Safari

เมื่อพัฒนาส่วนขยาย Safari ตัวสร้างส่วนขยายจะสร้างโฟลเดอร์ที่มีนามสกุล ".safariextension" ก่อน เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาตัวสร้างส่วนขยายใช้โฟลเดอร์นี้เพื่อสร้างไฟล์แพคเกจที่ถูกบีบอัดด้วยส่วนขยาย ".safariextz"

หมายเหตุ: Apple แนะนำส่วนขยาย Safari ด้วย Safari 5.0 ส่วนขยายจะไม่เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน 5.0 (เปิดใช้งานใน Safari 5.0.1 และใหม่กว่า) หากต้องการเปิดใช้งานในเวอร์ชัน 5.0 คุณต้องเลือกตัวเลือกเพื่อแสดงเมนูพัฒนาในแถบเมนู (Safari →ค่ากำหนด ... →ขั้นสูง) จากนั้นเลือกตัวเลือกพัฒนา→เปิดใช้งานส่วนขยายจากแถบเมนู

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SAFARIEXTZ
Macintosh
Apple Safari
safariextz2desktopfolder
iOS
Apple Safari

เกี่ยวกับไฟล์ SAFARIEXTZ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.safariextz และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว