หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sar

ไฟล์นามสกุล .sar

ประเภทไฟล์1Sibelius Arrange Style

ผู้พัฒนา Sibelius
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

คืออะไร SAR ไฟล์?

จัดเก็บดนตรีที่ใช้โดยซอฟต์แวร์โน้ตดนตรีของ Sibelius อนุญาตให้เพลงที่มีสไตล์คล้ายกันแต่งขึ้นจากการตั้งค่าพื้นฐานเดียวกัน อาจรวมถึงเครื่องมือการกำหนดค่าการติดตามมิเตอร์จังหวะและการตั้งค่าอื่น ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SAR
Windows
Sibelius music notation software
Macintosh
Sibelius music notation software

ประเภทไฟล์2Saracen Paint Image

ผู้พัฒนา Commodore Business Machines
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.SAR หมายเลขตัวเลือก 2

กราฟิคที่สร้างด้วย Saracen Paint แอปพลิเคชั่นสร้างรูปภาพสำหรับระบบ Commodore 64/128 มีภาพบิตแมปสี สามารถแปลงเป็นรูปแบบภาพที่ทันสมัยกว่าได้โดยใช้โปรแกรมแปลงรูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ระบบ 128 พลเรือจัตวาถูกยกเลิกในปี 1989

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SAR
Windows
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Linux
XnViewMP
Macintosh
XnViewMP

ประเภทไฟล์3Service Archive File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.SAR หมายเลขตัวเลือก 3

รูปแบบไฟล์เก็บถาวรที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์และปรับใช้แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย JBoss หรือโปรแกรมการพัฒนาฟีนิกซ์รุ่นเก่า ไฟล์ภายในไฟล์ SAR สามารถแตกและติดตั้งบนระบบ Unix โดยใช้โปรแกรม SAPCAR

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SAR
Linux
SAPCAR
Macintosh
The Unarchiver

เกี่ยวกับไฟล์ SAR ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sar และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว