หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sbk

ไฟล์นามสกุล .sbk

ประเภทไฟล์1SWiSH Project Backup File

ผู้พัฒนา SWiSHzone.com
หมวดหมู่ Video Files
รูป N/A

คืออะไร SBK ไฟล์?

สำรองไฟล์ SWiSH Project ( .SWI ) ซึ่งเป็นรูปแบบภาพเคลื่อนไหว Flash ที่กำหนดเอง; สร้างโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมการเขียน SWiSH ในกรณีที่ไฟล์โครงการต้นฉบับสูญหายหรือเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลไฟล์จาก ".sbk" เป็น ".swi" เพื่อให้ไฟล์ SBK เปิดอย่างถูกต้อง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SBK

ประเภทไฟล์2Multimedia ToolBook System Book

ผู้พัฒนา Asymetrix
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

.SBK หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ Utility ที่มาพร้อมกับ Multimedia ToolBook รวมถึงสคริปต์ที่ขยายการทำงานของโปรแกรม ToolBook; อาจเพิ่มรายการเมนูพิเศษหรือความสามารถในการเขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SBK ที่ติดตั้งพร้อมกับ ToolBook ได้แก่ PRINTWND.SBK, ไฟล์เริ่มต้น MTB30.SBK และ TOOLS30.SBK และไฟล์ฝึกอบรม TRY.SBK

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SBK
Windows
Asymetrix Multimedia Toolbook

ประเภทไฟล์3Scrapbook Factory File

ผู้พัฒนา Nova Development
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.SBK หมายเลขตัวเลือก 3

Scrapbook ที่สร้างขึ้นด้วย Scrapbook Factory Deluxe; รวมรูปภาพที่บันทึกในรูปแบบสมุดภาพโดยใช้เทมเพลตและภาพกราฟิกที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SBK

ประเภทไฟล์4E-MU SoundFont Sound Bank

ผู้พัฒนา E-MU Systems
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.SBK หมายเลขตัวเลือก 4

การเก็บตัวอย่างเสียงที่บันทึกในรูปแบบ SoundFont ได้รับการยอมรับจากฮาร์ดแวร์ E-MU การ์ดเสียง SoundBlaster และตัวอย่างซอฟต์แวร์อื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ SBK ถูกแทนที่ด้วยรูปแบบไฟล์ .SF2 ใน SoundFont 2

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SBK
Windows
FMJ-Software Awave Studio
E-MU Systems SoundFont

เกี่ยวกับไฟล์ SBK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sbk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว