หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sbv

ไฟล์นามสกุล .sbv

ประเภทไฟล์1YouTube Captions File

ผู้พัฒนา Google
หมวดหมู่ Settings Files
รูป Text

คืออะไร SBV ไฟล์?

ไฟล์ที่วิดีโอ YouTube ใช้เพื่อแสดงคำบรรยายหรือคำบรรยายใต้ภาพ มีคำอธิบายภาพหนึ่งภาพขึ้นไปในรูปแบบข้อความล้วน ระบุ ID เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด (ใช้รูปแบบ H: MM: SS.000) และข้อความสำหรับแต่ละคำอธิบายภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SBV ใช้เพื่อแสดงคำอธิบายภาพข้อความตามเวลาที่กำหนดในระหว่างการเล่นวิดีโอ ไฟล์เหล่านี้คล้ายกับไฟล์ .SUB และ .SRT

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SBV
Windows
Microsoft Word
Macintosh
SynchriMedia MovCaptioner

ประเภทไฟล์2Superbase Form Definition File

ผู้พัฒนา Superbase Developers
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Binary

.SBV หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์คำจำกัดความของแบบฟอร์มที่ใช้โดย SuperBase ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการพัฒนาไคลเอ็นต์ / เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน มีข้อกำหนดเลย์เอาต์กราฟิกสำหรับฟอร์ม ใช้เพื่อจัดรูปแบบรายงานตารางและส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่บรรจุจากฐานข้อมูล Superbase

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SBV
Windows
Superbase Classic
Superbase Scientific
Superbase SB Next Generation Workbench

เกี่ยวกับไฟล์ SBV ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sbv และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว