หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .scriptsuite

ไฟล์นามสกุล .scriptsuite

ประเภทไฟล์AppleScript Script Suite File

ผู้พัฒนา Apple
หมวดหมู่ Developer Files
รูป Text

.SCRIPTSUITE หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่ใช้โดยแอปพลิเคชัน Mac OS X ที่มีการสนับสนุน AppleScript เก็บรายการคุณสมบัติที่ระบุการแมประหว่างคลาสที่กำหนดโดยผู้พัฒนาและรหัสเหตุการณ์ของ Apple ใช้กับไฟล์ .SCRIPTTERMINOLOGY ที่มีไวยากรณ์ AppleScript ที่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ Script Suite และ Script Terminology อนุญาตให้นักพัฒนากำหนดไวยากรณ์ภาษา AppleScript ของตนเองเพื่อให้งานใด ๆ ก็ตามที่แอปพลิเคชันต้องการ คำศัพท์สคริปต์มักใช้คำสั่งภาษาอังกฤษแบบธรรมดาที่จับคู่กับคลาสซึ่งตัวเองจับคู่กับรหัสเหตุการณ์ของ Apple

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SCRIPTSUITE
Macintosh
Apple TextEdit
Apple Xcode
Apple Script Editor

เกี่ยวกับไฟล์ SCRIPTSUITE ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.scriptsuite และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว