หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .shg

ไฟล์นามสกุล .shg

ประเภทไฟล์Segmented Hyper-Graphic

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป N/A

.SHG หมายเลขตัวเลือก

ภาพบิตแมปที่มี "ฮอตสปอต" ที่ Microsoft WinHelp ใช้ สามารถคลิกพื้นที่บางส่วนของรูปภาพเพื่อข้ามไปยังหัวข้อวิธีใช้อื่น คล้ายกับรูปภาพของเว็บที่ใช้ไฟล์ .MAP เพื่อกำหนดพื้นที่ที่สามารถคลิกได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SHG รวบรวมโดย Windows Help File Compiler (hc.exe) และอ้างอิงโดย Microsoft WinHelp ไม่ควรเปิดด้วยตนเอง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SHG
Windows
Microsoft WinHelp
Corel VideoStudio

เกี่ยวกับไฟล์ SHG ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.shg และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว