หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sma

ไฟล์นามสกุล .sma

ประเภทไฟล์1AMX Mod Plugin Source File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Developer Files
รูป N/A

คืออะไร SMA ไฟล์?

มีซอร์สโค้ดของปลั๊กอินที่สร้างขึ้นสำหรับ AMX Mod หรือ AMX Mod X ใช้สำหรับการดัดแปลง Half-Life และเกมที่คล้ายกันของ Valve; จะต้องรวบรวมเป็นไฟล์ไบนารี่ปลั๊กอินเพื่อให้โปรแกรมใช้งานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กอิน AMX ที่คอมไพล์แล้วใช้นามสกุลไฟล์ .AMX ในขณะที่ปลั๊กอิน AMX Mod X ใช้ส่วนขยาย .AMXX

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SMA
Windows
AMX Mod
AMX Mod X
Linux
AMX Mod
AMX Mod X

ประเภทไฟล์2SmartMusic Accompaniment File

ผู้พัฒนา MakeMusic
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.SMA หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์เพลงที่สร้างขึ้นโดย SmartMusic เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับฝึกวงดนตรีวงออร์เคสตราและส่วนเพลงร้อง บันทึกเสียงประกอบที่สามารถเล่นและฝึกฝนได้; สามารถใช้เป็นวิธีการประเมินนักเรียน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SMA

ประเภทไฟล์3SmartPlant Enhanced Report

ผู้พัฒนา Intergraph
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.SMA หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์ SMA มีรายงานขั้นสูงที่สร้างขึ้นโดย Intergraph SmartPlant Instrumentation โปรแกรมน้ำมันก๊าซและโรงไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและดำเนินการโครงการ จัดเก็บข้อมูลรายงานที่ได้รับการปรับปรุงเช่นข้อมูลการใช้เครื่องมือข้อความรูปภาพภาพวาดและมาโคร ไฟล์ SMA ยังรวมถึงขนาดหน้าขอบและการวางแนวของรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถสร้างและแก้ไขไฟล์ SMA ด้วย Enhanced Report Utility ที่มาพร้อมกับ SmartPlant Instrumentation ผู้ใช้อาจสร้างรายงานหรือจัดทำแพ็กเกจด้วย SmartPlant Instrumentation เป็นเทมเพลต

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SMA

เกี่ยวกับไฟล์ SMA ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sma และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว