หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .sme

ไฟล์นามสกุล .sme

ประเภทไฟล์1Samsung Mobile Backup File

ผู้พัฒนา Samsung
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

คืออะไร SME ไฟล์?

ไฟล์ SME เป็นไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมสำรองข้อมูลของ Samsung เช่น Kies และ Smart Switch มันจัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณซึ่งรวมถึงข้อความสั้น (SMS) และบันทึกช่วยจำ ไฟล์ SME นั้นคล้ายคลึงกับไฟล์สำรองข้อมูล .SBU

ข้อมูลเพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์ Samsung Kies มาพร้อมกับโทรศัพท์ซัมซุง ไฟล์ SME สามารถดูได้ใน Kies และนำเข้าสู่อุปกรณ์มือถือซัมซุงที่รองรับโดยแอปพลิเคชัน Kies Samsung Smart Switch ยังสามารถเรียกคืนและสำรองข้อมูลในโทรศัพท์มือถือซัมซุง Smart Switch ใช้งานได้กับ Windows, MacOS และ Android

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SME
Windows
Samsung Kies
Android
Samsung Smart Switch Mobile
Macintosh
Samsung Kies
Samsung Smart Switch

ประเภทไฟล์2SmartEncryptor Encrypted File

ผู้พัฒนา Smart Soft
หมวดหมู่ Encoded Files
รูป N/A

.SME หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่เข้ารหัสที่สร้างโดย Smart Soft SmartEncryptor ซึ่งเป็นไฟล์และโฟลเดอร์ที่เข้ารหัสและถอดรหัสแอปพลิเคชัน มีไฟล์ที่ปลอดภัยที่สามารถดูได้เมื่อถอดรหัสใน SmartEncryptor โดยการป้อนรหัสผ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเข้ารหัสไฟล์ของคุณดังนั้นแทนที่ส่วนขยายปัจจุบันด้วยส่วนขยาย SME ให้เลือกแท็บ "เข้ารหัส" คลิกเพิ่มไฟล์นำทางไฟล์ของคุณคลิกตกลงป้อนและยืนยันรหัสผ่านที่คุณต้องการสำหรับ SME ของคุณ ไฟล์และคลิกเข้ารหัสเลือกตำแหน่งบันทึกตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิกบันทึก

หากต้องการถอดรหัสไฟล์ SME ของคุณให้เลือกแท็บ "ถอดรหัส" คลิกเรียกดูนำทางไปยังไฟล์ของคุณคลิกเปิด ป้อนรหัสผ่านของคุณเลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับไฟล์ที่ถอดรหัสแล้วคลิกตกลง

หมายเหตุ: Smart Soft SmartEncryptor ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SME
Windows
Smart Soft SmartEncryptor

เกี่ยวกับไฟล์ SME ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.sme และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว