หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .smwt

ไฟล์นามสกุล .smwt

ประเภทไฟล์Adobe InDesign Filter

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Misc Files
รูป Binary

.SMWT หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ SMWT มีข้อมูลตัวกรองที่ใช้โดย Adobe InDesign แอปพลิเคชันที่ใช้ในการออกแบบเค้าโครงหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์และการเผยแพร่ดิจิทัล มันเก็บข้อมูลการกรองที่จำเป็นในการส่งออกข้อความและกราฟิก InDesign ไปยังรูปแบบไฟล์อื่น ๆ ไฟล์ SMWT นั้นคล้ายคลึงกับไฟล์ .SMRD ซึ่งใช้สำหรับการนำเข้าข้อความและกราฟิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ SMWT เช่นไฟล์ SMRD เป็นโฟลเดอร์จริง หากต้องการดูไฟล์ภายในไฟล์ SMWT ให้ลบส่วนขยาย ".smwt" และเปิดโฟลเดอร์ผลลัพธ์

หมายเหตุ: "WT" ใน SMWT หมายถึง "writer" และ "RD" ส่วนขยาย SMRD ย่อมาจาก "reader"

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SMWT
Windows
Adobe InDesign
Adobe InCopy
Macintosh
Adobe InDesign
Adobe InCopy

เกี่ยวกับไฟล์ SMWT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.smwt และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว