หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .snd

ไฟล์นามสกุล .snd

ประเภทไฟล์1Sound File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

คืออะไร SND ไฟล์?

รูปแบบเสียงทั่วไปที่ใช้โดยโปรแกรมที่หลากหลาย อาจเป็นทรัพยากรเสียง Macintosh (จาก Mac OS Classic) ตัวอย่างเสียง AKAI MPC เสียง Amiga ทั่วไปหรือไฟล์เสียงอื่น ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SND
Windows
Adobe Audition
Foobar2000
Microsoft Windows Media Player
ACD Systems ACDSee
FMJ-Software Awave Studio
Nullsoft Winamp
JRiver Media Center
Adobe Flash
MAGIX Sound Forge Pro
MAGIX SpectraLayers Pro
Microsoft Windows Movie Maker
Macintosh
Adobe Audition
Nullsoft Winamp
JRiver Media Center
Adobe Flash
MAGIX SpectraLayers Pro

ประเภทไฟล์2Macintosh Sound Resource

ผู้พัฒนา Apple
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.SND หมายเลขตัวเลือก 2

คลิปเสียงที่จัดเก็บในรูปแบบ Macintosh ที่เป็นกรรมสิทธิ์ มักใช้โดยเกมและโปรแกรมอื่น ๆ ที่พัฒนาสำหรับ Mac OS Classic (ก่อน Mac OS X); สามารถเล่นกับ QuickTime Player ได้ทั้งบน Mac และ Windows

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SND

ประเภทไฟล์3Akai MPC Sample

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.SND หมายเลขตัวเลือก 3

รูปแบบตัวอย่างที่ใช้สำหรับบันทึกตัวอย่างเสียงที่สร้างหรือบันทึกโดยเครื่องเก็บตัวอย่าง MPC ของ Akai เช่น MPC2000 หรือ MPC3000

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ SND
Windows
FMJ-Software Awave Studio
MPC2KPRG
MPC2kEditor
MPC-2000 FileCreator
Macintosh
MOTU MachFive
MpcPgmMaker

เกี่ยวกับไฟล์ SND ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.snd และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว